Integriteitsbeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Granberg Interior AB
Box 6112
SE-600 06 Norrköping
Zweden
V.A.T: SE556511939201

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerd of te identificeren fysiek persoon. De beslissende factor is of de gegevens, individueel of in combinatie met andere gegevens, aan een levend persoon kunnen worden gekoppeld. Typische voorbeelden van persoonsgegevens zijn persoonlijke ID-nummers, namen en adressen.

Gecodeerde data en verschillende soorten elektronische identiteiten, zoals IP-nummers en cookies, worden beschouwd als persoonsgegevens die aan fysieke personen kunnen worden verbonden.

De persoonsgegevens die we verzamelen, zijn de gegevens die bezoekers actief aan ons verstrekken door verschillende soorten formulieren op onze website in te vullen.

We verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken en verzamelen statistieken over instellingen van webbrowsers en de besturingssystemen die onze pagina‘s gebruiken. Deze informatie wordt verwerkt om de interesse te bepalen en wordt gebruikt om de functies en inhoud van de website te ontwikkelen.

We verkopen uw informatie niet aan derden en dragen deze op geen enkele andere manier over. De uitzonderingen hierop zijn vertrouwde derde partijen die onze website beheren, onze activiteiten uitvoeren of de producten leveren die u bestelt. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen wanneer wij dit noodzakelijk achten om aan wettelijke eisen te kunnen voldoen.

Granberg Interior AB slaat gegevens over u als klant op zolang er een klantrelatie is of zolang de informatie relevant is voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

We verwerken uw persoonlijke ID-nummer alleen na duidelijke motivatie en met inachtneming van het doel: de noodzaak voor veilige identificatie of een andere reden die het overwegen waard is. We minimaliseren het gebruik van uw persoonlijke ID-nummer altijd zo veel mogelijk door, waar dit volstaat, uw geboortedatum te gebruiken.

U heeft het recht om een verslag op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u hebben, door het aanvragen van een registeruittreksel. Dit kan eenmaal per jaar kosteloos worden gedaan. U hebt ook het recht om een verzoek in te dienen om onjuiste gegevens te wijzigen, en de mogelijkheid om te verzoeken dat we uw persoonsgegevens verwijderen. U hebt het recht om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken en het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing te verbieden.

Neem contact met ons op voor meer informatie als u een verzoek wilt indienen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bestaat uit letters en cijfers, dat wordt verstuurd vanaf onze webserver en wordt opgeslagen op uw harde schijf of apparaat.

Sommige diensten op onze website, www.granberg.se, hebben cookies nodig om correct te kunnen functioneren, terwijl andere cookies de diensten die we u bieden verbeteren. We maken gebruik van cookies voor algemene analytische informatie over het gebruik van onze diensten en om functionele instellingen op te slaan, zoals de voorkeurstaal en andere informatie.

U kunt ervoor kiezen om cookies in uw webbrowser uit te schakelen en/of te verwijderen. Let erop dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van de website kan beïnvloeden.

We nemen speciale veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alleen personen die uw persoonsgegevens daadwerkelijk moeten verwerken om onze specifieke doeleinden te bereiken, krijgen toegang tot de gegevens.

De autoriteit voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor het toezicht op het toepassen van wetgeving, en iedereen die van oordeel is dat een bedrijf persoonsgegevens onjuist afhandelt kan een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Als u vragen hebt over dit integriteitsbeleid of onze verwerking van persoonsgegevens of als u contact met ons wilt opnemen betreffende uw persoonsgegevens, stuur dan een bericht naar info@granberg.se.

Granberg Interior AB behoudt het recht voor om dit beleid op elk moment te herzien of te wijzigen. Bezoek deze website regelmatig om de nieuwste versie te verkrijgen.

Laatst bijgewerkt op: 04-05-2018